MÆRKESAGER

Læs partiet FREMADS mærkesager. Mærkesagerne er frihed til forskelligehed, fair og fast udlændingepolitik, et stærkt og frit Europa, et konkurrencedygtigt Danmark og at vi skal tage klimaudfordringerne alvorligt.  

Frihed til forskellighed 

Vi er alle forskellige mennesker med forskellige ønsker og mål i livet, og vi skal have plads til at leve vores liv, som vi selv vil. Den enkelte borgers frie udfoldelse skal begrænses mindst muligt. Både majoriteten og minoriteter skal kunne leve et liv i fred og lykke. Vi skal omfavne forskelligheden, og der skal være flere frie valg i velfærdssamfundet. Skoler, børnehaver, plejehjem og andre velfærdsinstitutioner skal have mere frihed til at gøre tingene på deres egen måde – det fremmer innovation, fremskridt og brugertilfredshed.  Det kan være fornuftigt med forskellige politiske initiativer til fremme af sundhed og trivsel, men det skal altid ske med respekt for det enkelte menneskes frihed til at vælge sin egen livsstil.  FREMAD vil altid insistere på borgernes frihed til forskellighed. 

Fair udlændingepolitik

Udlændingepolitikken skal være ”fast og fair”, sagde Anders Fogh Rasmussen i sin tid. Det gælder stadig, men i de senere år er balancen tippet, og alt for mange partier har glemt at være fair. Konkurrencen om at føre den strammeste udlændingepolitik er kammet over i skinger retorik og uretfærdig symbolpolitik.  Vi ønsker bedre retssikkerhed og mere fairness i udlændinge- og retspolitikken. Samtidig er det er nødvendigt med en fast udlændingepolitik. Truslen fra militant islamisme og et stigende migrationspres må selvfølgelig ikke undervurderes. FREMAD vil være garanten for, at den faste borgerlige udlændingepolitik også er fair.

Et stærkt og frit Europa

Danmark er et frit, sikkert og rigt land, og vi skal bruge vores mange ressourcer til at arbejde for netop mere frihed og sikkerhed i verden, ligesom vi skal bidrage til bekæmpelsen af fattigdom. Med frihed og privilegier følger nemlig ansvar. Heldigvis går det bedre i verden på rigtig mange forskellige parametre – for eksempel i forhold til fattigdom, uddannelse og sygdomsbekæmpelse – men der er stadig meget at gøre. Gennem forpligtende internationalt samarbejde i primært EU, NATO og FN skal Danmark dels værne om egen sikkerhed og suverænitet og dels være med til at udbrede demokrati og menneskerettigheder, fremme den internationale retsorden og bekæmpe fanatisme og terror. Det europæiske samarbejde udsprang af læren fra den 2. verdenskrig, og EU fødtes således på et håndslag om at stå vagt om de vestlige idealer: frihedsrettighederne, retssamfundet og det enkelte menneskes ukrænkelighed. Desværre er samarbejdets fundamentale værdier i dag sat under pres både inde og udefra. Truslen i særlig grad for det Putins autoritære Rusland, men til dels også fra nogle af de østeuropæiske lande, som regeres uden ordentlig håndhævelse af fundamentale frihedsrettigheder, uden respekt for retssamfundet og uden beskyttelse af minoriteter. Det udgør en selvstændig trussel mod samarbejdets fundament, og skal tages alvorligt.  Presset fra øst, migrationsudfordringer, krige i Mellemøsten og klimaforandringer har gjort EU mere relevant i de senere år, og gør det åbenlyst, at Danmark bør tage større del i det europæiske samarbejde og droppe sine rets- og forsvarsforbehold. Globalisering og frihandel er et stort gode for verden, og vi skal sikre, at Danmark evner at navigere i den globale handel, ligesom vi politisk skal understøtte udbredelsen af frihandel til resten af verden. FREMAD ønsker, at Danmark skal kæmpe for fred og frihed og det vestlige idealer gennem EU, NATO og FN.

Et konkurrencedygtigt Danmark

Et stærkt Danmark kræver en stærk økonomi. Den økonomiske politik er afgørende for både frihed, klima og velfærd. Verden forandrer sig hastigt i disse år, og vi skal derfor være vågne, hvis vi vil fastholde en konkurrencedygtig økonomi. I en stigende global konkurrence er det afgørende at sikre danske virksomheders evne til at sælge sine varer eller ydelser i andre lande, ligesom det skal være attraktivt for internationale virksomheder at placere en afdeling i Danmark. Det kræver reformer og lavere skat. Vi må have et skarpt fokus på både vækst og arbejdsudbud, danske virksomheder skal have gode rammevilkår, og vi bør prioritere de offentlige udgifter mere fornuftigt. Både uddannelse og forskning skal have høj prioritet. FREMAD vil gennem reformer arbejde for en stærk og holdbar økonomi.

Tag klimaudfordringerne alvorligt

De menneskeskabte klimaforandringer er en af de største politiske problemer i dag og skal behandles derefter: Vi skal bruge både en stor mængde politisk energi og en stor pose penge – både herhjemme og internationalt – på dels at mindske CO2-udledningen, dels at afbøde de skadelige virkninger af et varmere klima. Vi skal udbygge vores klimamæssige forcer, fordi Danmark på den måde kan spille en vigtig global rolle på trods af vores størrelse. Initiativer gennem EU er helt afgørende, fordi det er Danmarks bedste chance for at påvirke de globale markeder og løsninger. En langsigtet klimaindsats forudsætter en stærk økonomi. Investeringer i både nutidige grønne løsninger og i forskning af fremtidens teknologispring er dyrt – men vi har som samfund ikke råd til at lade være. Derfor går klimapolitikken hånd i hånd med en vækstdrevet økonomisk politik.  FREMAD vil være garanten for, at den stærke klimapolitik også er rationel.