Lidt om varmepumper

En varmepumpe er en enhed, der enten kan varme eller køle et hjem ved at flytte varme fra en kilde til en anden. Om sommeren omdirigerer det varmen fra dit hjem ud af huset og om vinteren sender varmepumpen varme ind i huset, på den måde får du et system der servicerer dig hele året rundt. En varmepumpe er en ekstremt effektiv måde at opvarme eller køle en bygning på. Flere vælger at investere i en såkaldt varmepumpe luft til vand, da der er en rigtig god besparelse af hente og man kan bruge den som sin eneste varmekilde.

Den forventede levetid for en varmepumpe afhænger af flere faktorer, såsom typen af ​​varmepumpe, din placering og hvor godt varmepumpen vedligeholdes. Varmepumper holder normalt i gennemsnit 15 år, selvom nogle kan slides op efter et årti. Nogle af de nyere enheder, der produceres i dag holder umiddelbart længere.

Den vigtigste faktor, når det kommer til dig varmepumpes levetid, er vedligeholdelse. Der er nogle trin, du kan tage for at sikre, at din varmepumpe er velholdt, hvilket hjælper med at forlænge dens holdbarhed. 

Her er et par eksempler:

Is kan samle sig på den udendørs spole og forårsage frost og kan hindre pumpens evne til at levere varme. Kontroller, at afrimningscyklussen fungerer korrekt.

Udskift eller rengør luftfiltre regelmæssigt i henhold til producentens anbefalinger.

Rengør lamellerne på den udvendige kondensatorenhed.

Hold spoler rene.

Undgå plantevækst i en radius af 0,5 meter fra udendørsenheden.

Der findes flere forskellige typer varmepumper. Den mest almindelige er luftkildepumpen, som overfører luft mellem det ydre miljø og indendørs. En mindre almindelig type er vandkildepumpen, der tapper ind i varmere temperaturer under jorden. En pumpe med to kilder kombinerer funktionerne i en og samme enhed og er også den, der normalt holder længst af alle tre typer.

Varmepumper er mere effektive end klimaanlæg, fordi de både varmer og køler dit hjem; der er derfor ikke et behov for at installere en varme- og et kølesystem. Et problem er dog deres evne til effektivt at opvarme et hjem, når temperaturen falder til under frysepunktet. I koldere klimaer kan boligejere have brug for en backup-varmekilde for at sikre sig ,da varmepumper fungerer bedst, når udetemperaturen er på ca. 10 grader.

Varmepumper kan virke lidt ulogiske for den gennemsnitlige boligejer der muligvis kommer fra et oliefyr. Hvordan kan det samme system både levere varm og kold luft? Og hvordan kan den give mere brugbar energi (i form af varme), end den bruger i elektrisk energi?

Et hurtigt kig på anatomien i et varmepumpesystem kan hjælpe med at give nogle svar. Her er de vigtigste dele af en varmepumpe:

Kompressor – Det er pumpen i en “varmepumpe”.

Kølemiddel – En væske under tryk med et meget lavt kogepunkt. Det kan kun koge, når trykket frigøres.

Ekspansionsventil – En ventil, der gør det muligt for kølemidlet at ekspandere og derved sænke dets tryk. Kompressoren leverer tryk, mens ekspansionsventilen frigiver tryk.

Indendørs spole – Den del af systemet, der er inde i huset, og som enten varmer eller køler luften.

Udendørsspole – Den del af systemet uden for huset. Det opvarmes eller køler også luften, selvom luften hurtigt ledes ud i det fri. Hvis man har et geotermisk system udveksler den udendørs spole varme med jorden i stedet for luften.

Ventilatorer – Bruges til at blæse luft over spolerne (og i hele huset, i tilfælde af indendørs spole).

Elektrisk modstandsspole – Et varmelegeme, der giver ekstra varme under meget koldt vejr. Et dobbeltbrændstofsystem bruger gas i stedet for elektricitet som en varmekilde.

Når dit hjem skal afkøles, sætter kompressoren under kølemidlet i den udendørs spole, mens ekspansionsventilen sænker trykket, når kølemidlet derefter bevæger sig til den indvendige spole. Det lavere tryk i den indendørs spole gør det muligt for kølemidlet at koge, hvilket absorberer varme fra den indendørs luft. Det højere tryk i den udendørs spole får kølemidlet til at kondensere tilbage til en væske, hvilket frigiver varmen under processen. Til opvarmning vendes processen; den udendørs spole absorberer varme, og den indvendige spole frigiver varme.

Sådan fungerer en varmepumple altså.